Kurban Organizasyonu

Kurban

ATB Kurban Organizasyonu Kurban kesiminde en mühim olan kesilecek hayvanın tüm azalarının yerinde olması ve kat’iyyen hiç bir eksiği olmaması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Ne var ki Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde elektro veya kurşunla şoklama uygulaması olduğundan, müslümanlar şüphe içinde Kurban vecibesini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Kimileri bu sebebten ötürü memleketlerinde akrabalarına göndererek Kurban’larının şoksuz, sorunsuz kesimini gerçekleştererek, memleketlerinde ki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyorlar. Bazı Müslüman’lar ise Kurban’larını fakir ve fukara, gerçek manada ihtiyaç sahibi olan başka memleketlerde, diyarlarda, devletlerde yaşayan, müslüman kardeşlerine göndermek istiyor.

ATB olarak bir çok hizmetin yanısıra Avrupa’da yaşayan Müslüman’lara Kurban Organizasyonu ile de yardımcı olmaktayız. Avrupa Türk Birliği kurulduğu günden bu zamana kadar her sene vekaleten Kurban kesimi gerçekleştirmiş ve kesilen Kurban’ları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Kimi zaman Türkiye’de, kimi zaman Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde, başka bir tarihte Afrika’da ve kısacası bilumum dünyanın bir çok devletinde bu organizasyonu gerçekleştirmiştir. Tüm kesim boyunca çekim yapılarak, bunlar vekalet veren Müslüman kardeşlerimize DVD olarak ulaştırılmaktadır.