TOP

BERLİN ALPEREN OCAKLARI’NDA MEDİNE MÜDAAFASI VE FAHREDDİN PAŞA SUNUMU

IMG_6318Berlin Alperen Ocakları’nda tarihimizde vukuu bulan önemli vakıalarla ilgili konferanslar yapılmaya devem ediliyor. 

Fahreddin Paşa‘nın destansı direnişi 13 Ocak 1919 da son bulurken, yıldönümünde Medine Müdaafası tüm yönleri ile ele alındı.

Mehmet Talha Gürbüz, Medine Müdaafasını bir tarihçi gözüyle, birinci dünya harbinin cepheleri ile birlikte ele alırken, dönemin şartlarını ve Medine Müdaafasında, Peygamber aşığı Fahreddin Paşa ve askerlerinin hangi zor şartlar altında mücadele ettiklerini aktardı.

Sunumun ikinci kısmında Muzaffer Türk, Medine Müdaafasını siyasi yönleri ile ele alarak son Osmanlı Meclisi Mebusan’ının almış olduğu Misak-ı Milli kararları doğrultusunda Medine’nin tıpkı, Musul, Kerkük, Halep, Selanik ve Batum gibi Türk toprağı olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca Mekke’ninde Misak-ı Milli kararlarına göre Türk toprağı olduğunu ileri sürdü.

Muzaffer Türk sözlerini şu şekilde tamamladı:

Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Harbi fiilen ve hukuken sonlanmasına rağmen, Fahreddin Paşa Medine’yi teslim etmeyerek, İstiklal Harbini başlattı, bunun neticesinde bize bir vatan bahşedildi, İslamın son vatanı Türkiye’dir, ancak İstiklal Marşının işaret ettiği şehit oğulları olarak bizler Medine ve Mekke’nin de vatanımız olduğu yeminini unutmadık ve ilk fırsatta ilk vatanımıza kavuşacağız. Muhsin Yazıcıoğlu ‚‘‘Bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterdim‘‘ derken asıl vatanına işaret etmişti.

Sunumun sonunda katılımcıların soruları cevaplanırken, Berlin Alperen Ocakları Mensupları ve davetliler, tarihimizdeki bu gibi önemli olayların anlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

IMG_6317